Contact:

CBS De Boustien

De Bjirken 1

9271 AG De Westereen

Tel. 0511-447376

 

 

Onze nieuwe school

 

Agenda

 

 

26 maart

Schoolnieuws april op de website

 

30 maart

Vergadering werkgroep School en Identiteit

 

31 maart

Vergadering MR

 

2 april

Paasvieringen in de klas

 

3 t/m 6 april

Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Paasmaandag

  

Onze school

 

Actueel

CBS De Boustien is een christelijke school.

Wij leven en werken vanuit ons geloof in

God en de Bijbel.

Omdat alle kinderen uniek zijn, proberen

wij zoveel mogelijk rekening te houden met de mogelijkheden en behoeften van kinderen.

 

CBS De Boustien

De Bjirken 1

9271AG De Westereen

(0511)447376

 

Directeur:

U. van Diggelen

 

Bijbelverhalen

 

23 t/m 29 maart 2015: Pilatus
Jezus komt bij Pilatus, Johannes 18:28-38
Het briefje van zijn vrouw, Matteüs 27:11-26
Het graf, Matteüs 27:57-66

 

30 maart t/m 5 april 2015: Maria van Magdala
Maria volgt Jezus, Lucas 8:1-3
De kruisiging, Johannes 19:16-25
De opstanding, Johannes 20:1-18

 

Vreedzame School

We werken aan blok 4:

"We hebben hart voor elkaar"