Contact:

CBS De Boustien

De Bjirken 1

9271 AG De Westereen

Tel. 0511-447376

 

 

Onze nieuwe school

 

Agenda

 

 

28 mei

Sportmiddag groep 3 en 4

Sportdag groep 5 en 6

Schoolnieuws juni op de site

 

29 mei

Sportdag groep 7 en 8

 

     

Onze school

 

Actueel

CBS De Boustien is een christelijke school.

Wij leven en werken vanuit ons geloof in

God en de Bijbel.

Omdat alle kinderen uniek zijn, proberen

wij zoveel mogelijk rekening te houden met de mogelijkheden en behoeften van kinderen.

 

CBS De Boustien

Sportloane 2a

De Westereen

06-28238670

 

Directeur:

U. van Diggelen

 

Bijbelverhalen

 

25 t/m 31 mei 2015
Van kwaad tot erger, 1 Koningen 12-16
Elia komt bij Achab, 1 Koningen 17:1-6
Elia bij de vrouw in Sarefat, 1 Koningen 17:7-24

 

1 t/m 7 juni 2015
Elia en Obadja, 1 Koningen 18:1-19
Op de Karmel, 1 Koningen 18:20-40
De regen komt, 1 Koningen 18:41-46

 

 

Vreedzame School

We werken aan blok 4:

"We hebben hart voor elkaar"