Contact:

CBS De Boustien

De Bjirken 1

9271 AG De Westereen

Tel. 0511-447376

 

 

Specifiek Boustien:

Wij werken met Snappet

         

Onze visie:

Als team zijn wij betrokken bij kinderen, ouders en collega’s. We waarderen en benutten elkaars talenten, delen onze kennis en bundelen onze krachten om samen doelen te bereiken.

In onze samenwerking met leerlingen en ouders zijn we ons bewust van elkaars kernkwaliteiten, we leren van en met elkaar.

In onze samenwerking communiceren we duidelijk .

Iedereen wordt gehoord,  gezien en gerespecteerd!

In ons pedagogisch klimaat vertrouwen we elkaar, zijn we duidelijk en open.  We hebben hart voor elkaar. Iedereen voelt zich geaccepteerd en veilig.

Ons leeraanbod is gevarieerd en uitdagend.

Het komt tegemoet aan verschillende leerstijlen en behoeften van de leerlingen.

 

 

 

 

       Wij zijn een: Vreedzame School

We werken aan het thema:

"We hebben hart voor elkaar"