Contact:

CBS De Boustien

De Bjirken 1

9271 AG De Westereen

Tel. 0511-447376

Welkom op de website van: CBS De Boustien

waar ieder steentje ertoe doet

 

 

U kunt hier veel informatie over onze school vinden!

Wilt u eens een kijkje nemen op onze school of heeft u vragen met betrekking tot het onderwijs op onze school?

U bent van harte welkom!

 

Directeur Ietje de Vries

   

Welkom bij ons op school!

 

Presentatiefilm CBS De Boustien         

 

Afbeeldingsresultaat voor facebook

 

Afbeeldingsresultaat voor ouderportaal parnassys

 

Agenda:

 

27 juni - Onze schooldeuren zijn tot

half 10 dicht in verband met de prikactie PO

27 juni - MR vergadering

29 juni - Tien minuten gesprekken

4 juli - Tien minuten gesprekken

 

 

 

 

Onze school:

CBS De Boustien is een christelijke school.

Wij leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel.

Omdat alle kinderen uniek zijn, proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de mogelijkheden en behoeften van kinderen.

 

CBS De Boustien Sportloane 2a

9271VN De Westereen

(0511) 447376

 


 

 

 

Specifiek Boustien:

Wij werken met Snappet

         

Onze visie:

Als team zijn wij betrokken bij kinderen, ouders en collega’s. We waarderen en benutten elkaars talenten, delen onze kennis en bundelen onze krachten om samen doelen te bereiken.

In onze samenwerking met leerlingen en ouders zijn we ons bewust van elkaars kernkwaliteiten, we leren van en met elkaar.

In onze samenwerking communiceren we duidelijk .

Iedereen wordt gehoord,  gezien en gerespecteerd!

In ons pedagogisch klimaat vertrouwen we elkaar, zijn we duidelijk en open.  We hebben hart voor elkaar. Iedereen voelt zich geaccepteerd en veilig.

Ons leeraanbod is gevarieerd en uitdagend.

Het komt tegemoet aan verschillende leerstijlen en behoeften van de leerlingen.

 

 

 

 

       Wij zijn een: Vreedzame School

We werken aan het thema:

"We hebben hart voor elkaar"